Odborná školení

Odborná školení

Nabízíme základní i opakovaná školení pro zaměstnance Vaší firmy, kteří jsou určeni k obsluze zdvihacích zařízení, vázání břemen (školení jeřábníků a vazačů), osob odpovědných za provoz a technický jeřábů a vázacích prostředků.

Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky výrobce a při dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se řídí pokyny vazače.

Jeřábnický průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické práce na jeřábu uvedené třídy a typu.

Vazač je zodpovědný za bezpečné uvázání břemene a jeho přepravu. Vazačský průkaz je kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vázat břemena.

 

Kontaktujte nás

Back to Top